Dansare uppställda på scen.

Kungliga Svenska balettskolan

På Kungliga Svenska balettskolan formas du till morgondagens dansare i en anrik tradition. I den förberedande dansarutbildningen lär du dansens grunder och tekniker. På yrkesdansarutbildningen utvecklar du redskap och bygger din karriär som dansare på internationell nivå.

Kungliga Svenska balettskolan har, på uppdrag av Skolverket, Sveriges enda professionella yrkesdansarutbildning. Utbildningen är riksrekryterande. Här lägger du grunden för en yrkeskarriär.

Fakta

Att gå på skolan

Kungliga Svenska balettskolan har format morgondagens elitdansare sedan 1981. En 230-årig tradition som har rötter i 1700-talet. Vi erbjuder Sveriges enda professionella yrkesdansarutbildning inom grund- och gymnasieskola.

Läsåret är indelat i terminer och lov. Här hittar du läsårets viktigaste datum.

Om du bor utanför Stockholms stad, i en annan hemkommun, bor du på Kungliga Svenska balettskolans elevhem i Skärholmen.

Skolan har erbjudit en toppklassig utbildning vad gäller att förbereda unga dansare för den internationella dansvärlden

Olivia Hansson, student 2016. Dansade 2016-17 i Ballet Junior Genève, Schweiz

Bilder

Balett
Balett
Modern dans
Balett