Förberedande dansarutbildning – för barn och unga

Du utvecklar dina tekniska färdigheter och din förståelse för din konstnärliga uttrycksförmåga.

På den förberedande dansarutbildningen får du de kunskaper som krävs för att du ska kunna söka till den gymnasiala yrkesdansarutbildningen.

En bred och praktisk grund

Kungliga Svenska balettskolan har som ambition att forma morgondagens dansare genom att tidigt ge dig en bred praktisk och teoretisk grund att bygga din karriär på. Med erfarna pedagoger och välrenommerade gästlärare får du den bästa förberedelsen för en framtida danskarriär. Du har dans på schemat varje dag. Parallellt läser du grundskolans ordinarie teoriämnen. 

Vid årskurs sex ansöker du till en extern utvärdering för att kunna studera vidare på högstadiet.

Ansök på Skolverkets webbplats

Studera klassisk balett

Du tränas i att behärska den klassiska balettens teknik och dess konstnärliga och musikaliska kvaliteter. Dessutom övar du upp muskelstyrka och spänst liksom rörlighet och balans i den klassiska balettens formspråk.

I Sverige finns en anrik historia när det kommer till klassisk balett.

  • 1638 introducerades denna eleganta konstform vid drottning Kristinas hov på Stockholms slott.
  • 1773 grundades Kungliga Baletten i Stockholm.

Som en av norra Europas främsta dansskolor bygger Kungliga Svenska balettskolan vidare på denna tradition genom att utbilda morgondagens dansare.

Dansa modern nutida (samtida) dans och jazzdans

Den moderna nutida dansen erbjuder en spännande och utmanande värld av kreativitet. Du hittar ditt kroppsspråk och blomstrar i din roll som dansare. Här får du en stark teknisk utbildning och en känsla för rumslighet och känslomässiga nyanser. Du tränas i olika samtida tekniker och metoder samt jazzdans.

Lär dig improvisation

Improvisation och komposition är också ett viktigt inslag i den samtida dansarens vardag. Det är en essentiell del i varje dansares roll och därmed en prioriterad del av den förberedande dansarutbildningen.

Du lär dig att skapa via dans, lär känna dina rörelseverktyg samtidigt som du utvecklar din konstnärliga skärpa och känsla för kroppsspråk.

Upptäck scenisk folkdans

Du utforskar en hel värld av dans. Du får inblick i de olika folkdansernas särart, utveckling och inbördes samband. I scenisk folkdans utvecklar du

  • känslan för stil
  • för musik
  • för rytm
  • för den teknik som är typisk för nationella danser och deras sceniska form.

Träningen ger dig också känsla för formationer, samdans och följsamhet i par och i grupp.

Uppdaterad