Skolledning

Här hittar du kontaktuppgifter till skolledningen på Kungliga Svenska balettskolan.

Beroende på vilken fråga det gäller ska du kontakta rektor eller administrativ chef.

Tillförordnad rektor

Annakarin Östlund

Telefon
Telefon 08-508 33 654
E-post
E-post annakarin.ostlund@edu.stockholm.se

Konstnärlig chef och biträdande rektor

Cecilia Selander Moss

Telefon
Telefon 0704 63 35 52
E-post
E-post cecilia.selander.moss@edu.stockholm.se

Konstnärligt ansvarig balett

Clairemarie Osta

Telefon
Telefon 0761 23 35 19
E-post
E-post clairemarie.osta@edu.stockholm.se

Konstnärligt ansvarig samtida dans

Lisa Drake

Telefon
Telefon 076-825 17 96
E-post
E-post lisa.drake@edu.stockholm.se

Administrativ chef

Jennie Erwing

Telefon
Telefon 08-508 33 505
E-post
E-post jennie.erwing@edu.stockholm.se

Press- och marknadsfrågor

Daniel S. Ogalde

E-post
E-post daniel.sapiains.ogalde@edu.stockholm.se

Uppdaterad