Elevhälsan

Skolans elever har tillgång till elevhälsa.

Vi har en utökad elevhälsa i form av en skolsköterska, skolkurator, naprapat, speciallärare och tillgång till konsultation från skolläkare och ortoped.

Uppdaterad