Studera utomlands med Erasmus

Som elev hos oss har du möjlighet att delta i Erasmusprogrammet. Erasmus är ett europeiskt utbytesprogram där du kan genomföra dina studier och praktik i Europa.

Programmet är mellan 2–12 månader.

Student via Erasmusprogrammet

Som student via Erasmusprogrammet studerar du på högskola eller universitet under samma villkor som övriga studenter. Du behöver dock inte betala någon terminsavgift. Dessutom får du ett stipendium från Europeiska kommissionen som täcker merkostnader i samband med din utlandsvistelse. Detta är dock inte heltäckande.

Praktik via Erasmusprogrammet

Du kan också välja att göra din praktik inom Erasmus på ett företag eller organisation. Även här får du ett stipendium som täcker delar av din utlandsvistelse.

Detta räknas som praktik

  • En heltidspraktik förlagd på ett företag, organisationer eller utbildnings- och forskningscentra i programland som ingår i Erasmus.
  • Datainsamling på heltid för uppsats och/eller avhandling förlagd på ett företag, skola, labb, sjukhus eller klinik.
  • I vissa fall kan uppsatsskrivande förlagt på ett lärosäte räknas som praktik.
  • Om det handlar om heltidsarbete under 60 till 360 dagar så kan verksamhetsförlagd utbildning (VFU) räknas som praktik.

På Erasmus webbplats kan du läsa mer om att studera via Erasmusprogrammet.

Uppdaterad